”Anna-Mari Laulumaan produktioille on ominaista taiteellinen tinkimättömyys, taiteilijalle itselleen taas rohkeus tarttua uusiin haasteisiin.—

Pyhä paikka? on paitsi erityislaatuinen taideteos myös osa Jyväskylän yliopiston tieteellistä tutkimusta. Toivoa on: näin kaksi, monesti janan ääripäihin aseteltua maailmaa taipuvat sittenkin keskinäiseen vuoropuheluun.”
– Maija-Liisa Westman / Keskisuomalainen 23.8.2020

Pyhä paikka? – hankkeen taiteellinen johtaja 2020 ( konsepti, tuotanto ja ohjaus). Rahoitus Koneen Säätiöltä.