…on avara ja syvä katse.

Toisen näkeminen hänen elämäntarinansa kautta ja eri tavalla ajattelevien kanssa työskentely avaa näkemään maailman moniulotteisuutta.

Koulutan arjesta käsin, konkreettisten tilanteiden kautta tutkien. Ryhmän aktiivinen mukanaolo ja keskustelu on aina lähtökohtani. Kysymykseni ovat aitoja ja haluni kuulla totta. Haastan itseäni joka tilanteessa. Draama on työkaluni.

Organisaatiot eivät ole muutosta vaan asiakkaitaan varten.

Tarkastelen työyhteisöä perustehtävänsä, historiansa, kulttuurinsa ja ympäristönsä kautta. Koulutus on pyrkimys muuttaa jotakin, mutta en usko muutoksen itseisarvoon. Muutosten ja korjausliikkeiden täytyy olla perusteltuja ja tarpeellisia. Katson tilanteita aina eettisillä silmälaseilla; vuorovaikutusta tai prosesseja ei voi kehittää ilman ymmärrystä siitä, miten muutokset vaikuttavat itse asiakkaisiin tai potilaisiin sekä työyhteisöön. Asiat ovat monikerroksisia ja systeemissä useat tekijät vaikuttavat toisiinsa. Kehittäjänä tunnen suurta vastuuta siitä, miten kädenjälkeni vaikuttaa.